Hızlı Adres

TEKNOPLUS YAPI Su İzolasyonu sektöründe liderlik gücünü müşterilerine kaliteli ve ekonomik hizmetler sunarak sürdürmektedir.

icon_widget_image Pınartepe Mah. Metal Sok. B Blok No: 2/B İç Kapı No: 30/B Büyükçekmece / İSTANBUL icon_widget_image +90 212 855 35 38 icon_widget_image +90 212 852 69 99 icon_widget_image bilgi@teknoplusyapi.com

KVKK Aydınlatma Metni

TEKNOPLUS YAPI (“TEKNOPLUS YAPI/ Şirketimiz”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahibiz. Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaları bilgilerinize sunuyoruz.

Bu Aydınlatma Metninde yer alan terimler, KVKK da kendisine verilen anlamları ifade etmektedir.

•    Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

•    Şirketimizin amaç ve iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi.
•    Müşterilerimizle gerekli iletişimin kurulabilmesi, taleplerinizin cevaplandırılması.
•    İş potansiyelinin değerlendirilmesi.
•    İş, müşteri ilişkisinin kurulması ve sözleşme yapılması.
•    Müşterilerimizle iletişim faaliyetlerinin yönetilmesi. Şirketimize ulaşan bildirim ve taleplere cevap verilmesi.
•    Muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, elektronik veya fiziki ortamda aramızdaki hukuki ilişkiye dayanan ve bunun neticesi olan tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi.
•    Acil durum ve risk yönetimi gibi süreçlerin yürütülmesi.
•    Şirketin denetim, hukuk ve mali raporlama işlemlerinin icra ve takip edilmesi.
•    Yasal ve sözleşmesel edimlerimizin ifası, yükümlülük ve taahhütlerimizin yerine getirilmesi.
•    Mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
•    Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi.
•    Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi.
•    Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.
•    Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda kamu makamlarına bilgi verilmesi.
•    İlgili resmi ve idari kurumlardan ya da yargı mercilerinden gelen taleplerin yanıtlanması.
•    İş faaliyetlerimizin geliştirilmesi amaçlarıyla, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmeyecek şekilde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, belirli. açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

 • Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, sayılan kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız da dahil olmak üzere;

 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ticari stratejilerin yönetilmesi ve uygulanması;
 • İstek ve şikayetleri hakkında kullanıcılara bilgi vermek,
 • Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması,
 • https://www.teknoplusyapi.com işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması,
 • Açık Rızanız Kapsamında İşlenen ve Aktarılan Kişisel Verileriniz

Bazı kişisel verilerinizin aktarılması veya işlenmesi için açık rızanız gerekebilir. Bu hallerde, size yapılacak aydınlatma sonrası açık rızanızı şirketimize https://www.teknoplusyapi.com/ adresinden bize iletebilirsiniz.

 • İşlenen Kişisel Verileriniz

TEKNOPLUS YAPI, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım Kişisel Verileri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda TEKNOPLUS YAPI’nın sizlerle ilgili olarak işlediği kişisel veriler, aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri
 • Hukuki İşlem Bilgisi
 • Ekonomik ve Finansal Bilgiler
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar.
 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta, otomatik olan yollarla işlenmekte ve yurt dışına aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, işleme amaçlarımız kapsamında sınırlı şekilde, sözlü ve/veya yazılı olarak, elektronik ve fiziki ortamlarda Şirketimizin mobil iletişim kanalları aracılığı ile toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK m. 5/2 uyarınca sayılacak olan hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Bir sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 • KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğine uygun ve https://www.teknoplusyapi.com/ adresinde yer alan yöntemler uyarınca yapabilirsiniz.

TEKNOPLUS YAPI ya ait https://www.teknoplusyapi.com sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki site kullanımı şartlarını okuyunuz.

TEKNOPLUS YAPI internet sitesini ziyaret eden ve herhangi bir şekilde kullanan tüm ziyaretçiler bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır.

TEKNOPLUS YAPI bu sayfada yer alan site kullanım şartlarında dilediği zaman önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Bu sitenin içerdiği tüm bilgiler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili uluslararası telif hakkı kanunları ile hukuki koruma altındadır. Site içeriğinin izinsiz olarak topluca indirilmesi, kaydedilmesi, çoğaltılması, işlenmesi ve yayınlanması ve bunlara teşebbüs edilmesi yasaktır. TEKNOPLUS YAPI bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği kullanıcılar aleyhine yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Siteyi ziyaret eden kullanıcılar siteyi sadece kişisel kullanım için ziyaret etme, görüntüleme hakkına ve yetkisine sahip olduklarını kabul ederler.

TEKNOPLUS YAPI internet sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Bu sitede yer alan bilgiler, kullanıcıları bilgilendirme amacı ile yayınlanmaktadır. Ürün teminatlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartları inceleyiniz.

Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır.

TEKNOPLUS YAPI sitenin kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir.

TEKNOPLUS YAPI internet sitesinde yer alan verilerde, hizmetlerde, ürün/hizmet ve fiyatlarında önceden bildirimde bulunmaksızın her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.

TEKNOPLUS YAPI tarafından site içerisinde, üçüncü şahıslara ait diğer internet sitelerine bağlantı yerleştirilmesi ve kullanıcılar tarafından da üçüncü şahıs sitelerine bağlanılması halinde, kullanıcılar ilgili sitenin kullanım koşullarına tabidir. Üçüncü şahıs sitelerinin kullanılmasından dolayı oluşacak zarardan TEKNOPLUS YAPI sorumlu tutulamaz.

Bu sayfada yer alan kullanım şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar Türk Hukukuna tabi olup, yetkili mahkeme İstanbul Mahkemeleridir.

KVKK Aydınlatma Metni Kamuoyu duyurusu